Czy pupil, którego chcemy kupić jest legalny?

Papuga
Papuga
Źródło: Photo by Roberto Nickson on Unsplash
Informacje praktyczne dotyczące ograniczeń w przewozie, sprzedaży i posiadaniu zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES)

Sprowadzanie spoza UE okazów gatunków objętych przepisami Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) wymaga uzyskania odpowiednich CITES (najczęściej zarówno na ich wywóz jak i przywóz). Zezwolenia CITES w Polsce wydaje minister właściwy ds. środowiska (skontaktuj się w sprawie szczegółów z Ministerstwem Środowiska).

Dane kontaktowe – do konsultacji spraw związanych z CITES

Ministerstwo Środowiska

Departament Ochrony Przyrody

Wydział ds. Konwencji

MAIL: cites-ma@mos.gov.pl

INFOLINIA: 22 369 24 07 lub 22 369 22 59

STRONA: https://www.gov.pl/web/srodowisko/konwencja-waszyngtonska-cites

Co warto wiedzieć przed wakacjami:

https://archiwum.mos.gov.pl/pl/srodowisko/przyroda/konwencje-miedzynarodowe/konwencja-waszyngtonska-cites/przed-wakacjami-to-warto-wiedziec/

Kupując okazy gatunków CITES w kraju pamiętaj, że będzie to możliwe jedynie wtedy gdy oferowane do sprzedaży okazy będą miały legalne pochodzenie, w pełni udokumentowane przez sprzedawcę.

W przypadku okazów z Aneksu B (np. żółw stepowy) dokumentami pochodzenia są m.in. zezwolenia importowe CITES, zaświadczenia powiatowego lekarza weterynarii potwierdzające krajowe hodowlane pochodzenie lub dokumenty potwierdzające hodowlane pochodzenie z innego kraju UE.

W przypadku okazów z Aneksu A (np. żółw grecki, papuga żako) jedynym dokumentem zezwalającym na sprzedaż jest wcześniej wydane przez krajowy organ CITES urzędowe świadectwo zwalniające z zakazów dotyczących podejmowania działań komercyjnych.

Zawsze możesz przekonsultować dany zakup i każdy dokument z krajowym organem zarządzającym CITES (Ministerstwem Środowiska).

Po zakupie zwierzęcia CITES należy pamiętać o jego zarejestrowaniu we właściwym starostwie (dotyczy to jedynie żywych ssaków, ptaków, płazów i gadów gatunków z Aneksu A i B). Należy to zrobić w terminie 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Podstawą rejestracji są dokumenty legalnego pochodzenia zwierzęcia.

Link do wyszukiwarki gatunków CITES - tam sprawdzisz czy dany gatunek podlega ograniczeniom i jakim poziomem ochrony jest objęty (Aneks)

https://speciesplus.net/

Źródło zdjęcia głównego: Photo by Roberto Nickson on Unsplash

podziel się: