Dziki Frank w Afryce

Dziki Frank w Afryce
Dziki Frank w Afryce

Badacz Frank udaje się do Afryki, by z bliska przyjrzeć się wielkiej piątce ssaków z Czarnego Lądu, lampartom, słoniom, lwom, bawołom i nosorożcom.

Dziki Frank w Afryce
Dziki Frank w Afryce
Źródło: Discovery Communications
podziel się: