Dziki Frank w Australii

Badacz Frank udaje się do Australii, by z bliska przyjrzeć się tamtejszej faunie.